top of page

Betingelser

Generelle, reservations- og kontraktbetingelser

Brugerkontrakt mellem brugeren ("bruger", "dig") og Elke Boysen Vermögensverwaltung KG. Læs venligst følgende vilkår og betingelser (herefter "Vilkår og betingelser"), før du bruger denne hjemmeside.
 

1. Hjemmesiden, gældende lov

Denne hjemmeside drives af de Elke Boysen Vermögensverwaltung KG, Alter Kirchenweg 29, 25980 Sylt / OT Keitum. Kontrakten mellem dig og Elke Boysen Vermögensverwaltung KG er underlagt tysk lov.
 

2. Accept af de generelle vilkår og betingelser

Brug af hjemmesiden og de tjenester, der tilbydes af Elke Boysen Vermögensverwaltung KG, er underlagt følgende generelle vilkår og betingelser. Ved at bruge hjemmesiden erklærer brugeren sin accept af de generelle vilkår og betingelser uden nogen begrænsninger eller tilføjelser. I modsat fald har brugeren ikke tilladelse til at bruge hjemmesiden eller tjenesterne leveret af Elke Boysen Vermögensverwaltung KG.
 

3. Elke Boysen Vermögensverwaltung KG tjenester

Elke Boysen Vermögensverwaltung KG er udbyder af online udlejning af ferielejligheder. Her kan brugeren tjekke ledige ferieboliger i henhold til sine ønsker og specifikationer.

Helt konkret leverer Elke Boysen Vermögensverwaltung KG følgende onlinetjenester på hjemmesiden: Brugeren kan reservere ferielejligheder direkte på hjemmesiden. Generel information og tips er også tilgængelige.
 

4. Generel information på hjemmesiden

Elke Boysen Vermögensverwaltung KG tilbyder al generel information, der er tilgængelig på hjemmesiden udelukkende som en vejledning for brugeren. Generel information er al information på hjemmesiden med undtagelse af information vedrørende ferieboligerne og priser. Brugeren skal være opmærksom på, at de generelle oplysninger til enhver tid kan ændres. Han bør kontakte Elke Boysen Vermögensverwaltung KG's kontor for at sikre, at oplysningerne er ajourførte.
 

5. Booking
Enhver reservation, som brugeren foretager via vores hjemmeside, repræsenterer et tilbud om at indgå en kontrakt med den respektive ejer af ferieboligen for den af denne valgte periode.Hvis ejeren af ferieboligen accepterer dette tilbud, indgås en kontrakt. Vi kræver et ophold på minimum 7 nætter - dog er individuelle arrangementer mulige og vil blive bekræftet skriftligt, hvis det er nødvendigt. .
Derudover gælder de generelle vilkår og betingelser for Elke Boysen Vermögensverwaltung KG, som du kan finde på vores hjemmeside www.muehlenhof.de i sidefoden.
For det nøjagtige indhold af de gældende vilkår og betingelser, kontakt venligst Elke Boysen Vermögensverwaltung KG.

Kæledyr er ikke tilladt, medmindre det udtrykkeligt er angivet og kontraktligt aftalt.
 

6. Annullering/Ændring

Når lejekontrakten er indgået (reservationsbekræftelse), bekræfter lejer, at ydelsen skal være betalt fuldt ud, inklusive slutrengøring, senest ved afrejse.
Alternativt kan det aftales, at lejer foretager en udbetaling på 20% af den samlede lejepris ved lejekontraktens indgåelse (reservationsbekræftelse). I dette tilfælde skal restbeløbet på 80% betales 30 dage før ankomst.
Ekstra ydelser skal betales senest ved afrejse.
Hvis lejeren melder afbud, vil Elke Boysen Vermögensverwaltung KG forsøge at finde en anden lejer. Lejer skal betale 80 % af lejen som kompensation for den tid, hvor anden udlejning ikke er mulig.
I denne sammenhæng anbefaler vi, at du tegner en rejseafbestillingsforsikring.
For at gøre brug af din fortrydelsesret skal du informere os (Mühlenhof, Elke Boysen Vermögensverwaltung KG, Alter Kirchenweg 29, 25980 Sylt / OT Keitum, Tyskland, Tlf. 0049 (0)4651 93310, Fax 0049 (0)431239, info@muehlenhof.de ) ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail) om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen vedrørende din udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.
Der kan dog foretages individuelle ændringer i betingelserne for annullering. 
 

7. Check ind / check ud
Den lejede ferielejlighed er ledig fra kl.16 på ankomstdagen, medmindre andet er aftalt. På afrejsedagen kan ferielejligheden benyttes indtil kl. 10 

8. Betaling
Hvis der faktureres udlejningsydelser og opkræves fakturaer, sker dette i navn og for regning af Elke Boysen Vermögensverwaltung KG.
Der er ingen pligt til at aflevere det lejede sommerhus til dig, før fuld betaling er modtaget. Under alle omstændigheder forbliver brugeren forpligtet til at betale for de aftalte ydelser.

9. Din brug af hjemmesiden

Hjemmesiden er kun tilgængelig for brugeren til eget brug. Tjenesterne opnået via hjemmesiden må ikke videresælges eller formidles af brugeren eller på anden måde videregives til tredjemand mod betaling. Hjemmesiden må kun bruges på en juridisk tilladt måde og i overensstemmelse med kontrakten, især i overensstemmelse med disse generelle vilkår og betingelser. Kun reservationen og den faktiske reservation af ferieboliger og enhver anden lovlig brug af de funktioner, der er installeret på hjemmesiden, er kontraktlige i denne forstand. Specielt gælder følgende:

a) Brugeren skal være mindst 18 år gammel og have fuld retsevne.

b) Du forsikrer, at alle oplysninger, du giver om dig selv eller medrejsende, er sande.

c) Hjemmesiden må ikke bruges til spekulationsformål eller falske svigagtige reservationer.

d) Trusler, tvang, bagvaskelse og overførsel af pornografisk, racistisk eller på anden måde ulovligt materiale er udtrykkeligt forbudt.

e) Hjemmesiden og dens indhold må ikke ændres, duplikeres, videregives, sælges, offentliggøres eller gengives på nogen måde af brugeren. Det er dog tilladt at lave en enkelt kopi af webstedet til din private, ikke-kommercielle brug.

Brugeren forpligter sig til at holde Elke Boysen Vermögensverwaltung KG og ansatte skadesløs for ethvert tredjepartskrav (herunder rimelige omkostninger til juridiske foranstaltninger) baseret på ikke-kontraktmæssig, ukorrekt eller på anden måde ulovlig brug af hjemmesiden og dens indhold af brugeren.
 

10.Software

Elke Boysen Vermögensverwaltung KG, dets tilknyttede virksomheder eller partnervirksomheder er ejere af alle ejendomsrettigheder til software, som Elke Boysen Vermögensverwaltung KG stiller til rådighed til download på hjemmesiden. Uautoriseret brug, kopiering eller distribution af sådan software er udtrykkeligt forbudt. Brugen af softwaren kan være underlagt en særlig licensaftale og dens betingelser. I det omfang en sådan aftale ikke eksisterer, giver ejeren af softwaren hermed brugeren en personlig, ikke-overdragelig brugsret, der udelukkende omfatter brugen af softwaren med det formål at tilgå, vise og bruge hjemmesiden i i overensstemmelse med kontrakten i overensstemmelse med disse generelle vilkår og betingelser. Enhver duplikering af softwaren på enhver anden server eller datamedie med henblik på yderligere duplikering er udtrykkeligt forbudt.
 

11. Elke Boysen Vermögensverwaltung KG's ansvar

Elke Boysen Vermögensverwaltung KG gør en rimelig indsats for at sikre, at de oplysninger, software og andre data, der er tilgængelige på hjemmesiden, især med hensyn til priser, begrænsninger og datoer, er opdaterede, fuldstændige og korrekte på tidspunktet for offentliggørelsen.

Alle ferieejendomme præsenteret på hjemmesiden er kun tilgængelige i begrænset omfang.

Elke Boysen Vermögensverwaltung KG optræder sammen med dig som ejer af ferieboligen og indgår lejeaftalerne. Du er ansvarlig for opfyldelsen af kontrakten mellem dig og ejeren.

I øvrigt hæfter vi kun i tilfælde af forsæt eller groft uagtsomhed, i tilfælde af ansvar for og i tilfælde af ansvar for misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser (kardinalforpligtelser).

Ved lettere uagtsom misligholdelse af kardinalforpligtelser er ferieejendommens ansvar begrænset til kontrakttypiske og forudsigelige skader og under alle omstændigheder til værdien af de bestilte ydelser.
 

12. Links til andre websteder

Denne hjemmeside indeholder yderligere hyperlinks, der fører til tredjepartswebsteder. af ferieboligen har ingen indflydelse på deres udformning og indhold og påtager sig derfor intet ansvar for rigtigheden, aktualitet, fuldstændighed og kvalitet af de der afgivne oplysninger. Elke Boysen Vermögensverwaltung KG tager udtrykkeligt afstand fra alt indhold på disse eksterne hjemmesider. Ret venligst eventuelle bekymringer, du har om et sådant websted, til operatøren af det pågældende websted.


13. Force Majeure

Inden for rammerne af denne kontrakt er Elke Boysen Vermögensverwaltung KG ikke ansvarlig for følgerne af force majeure. Dette omfatter ordrer fra myndigheder, krige, civile uroligheder, kapring, terrorangreb, brande, oversvømmelser, strømsvigt, ulykker, storme, strejker, lockouts eller andre kamphandlinger, der påvirker Elke Boysen Vermögensverwaltung KGs eller dets leverandørers tjenester.

 

14. Ændring af hjemmeside

Elke Boysen Vermögensverwaltung KG forbeholder sig retten til at foretage ændringer af hjemmesiden eller dens indhold til enhver tid, især med hensyn til valg af udbydere, funktioner, information, databaser eller deres indhold.


15. Copyright og varemærker

Elke Boysen Vermögensverwaltung KG er indehaver af ophavsretten og alle andre immaterielle rettigheder til hjemmesiden og dens indhold. Alt indhold er eksklusivt ejet af Elke Boysen Vermögensverwaltung KG og dets tilknyttede virksomheder, medmindre ejerskabet af en tredjepart er specielt markeret. Navnet Elke Boysen Vermögensverwaltung KG og alle varemærker, logoer og grafik tilhørende Elke Boysen Vermögensverwaltung KG på hjemmesiden tilhører Elke Boysen Vermögensverwaltung KG. Andre firma-, produkt- og virksomhedsnavne på webstedet kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Brugeren modtager ingen rettigheder eller licenser til at bruge disse mærker.


16. Privatliv

Brugeren accepterer, at hans personlige data vil blive opbevaret af Elke Boysen Vermögensverwaltung KG.


17. Ændringer af vilkår og betingelser

Elke Boysen Vermögensverwaltung KG forbeholder sig retten til at ændre eller forny de generelle vilkår og betingelser for brugen af denne hjemmeside til enhver tid med virkning for fremtiden, uden at der er nogen forpligtelse til at underrette brugeren. Den aktuelle version af de generelle vilkår og betingelser fra det tidspunkt, de træder i kraft, er tilgængelig på hjemmesiden. Ved at fortsætte med at bruge hjemmesiden efter en ændring i vilkår og betingelser, accepterer du ændringerne.
 

18. Fuldstændighed

Disse generelle vilkår og betingelser indeholder alle aftaler i kontrakten mellem dig og Elke Boysen Vermögensverwaltung KG og erstatter alle tidligere aftaler, garantier eller erklæringer, uanset om de er indgået mundtligt, elektronisk eller skriftligt.
 

19. Adskillelsesklausul

Skulle en af ovenstående bestemmelser være eller blive ineffektiv, påvirker denne ineffektivitet ikke de resterende bestemmelser. Den ugyldige bestemmelse skal erstattes af en bestemmelse, der kommer så tæt som muligt på det økonomiske formål med den bestemmelse, der skal erstattes.
 

Elke Boysen Wealth Management KG

Alter Hausteil von 1737. Frontalansicht des Gebäudes mit blauer, tradtioneller Tür. Jeweils ein Fenster in weiss rechts und links davon. 
Über der ist eine Gaube mit Fenster im Friesenstil. Reetdach ist links von einem Baum teilweise verdeckt,

Adresse

Alter Kirchenweg 29
25980 Sylt, Keitum
Tyskland

Kontakt

+49 4651 93310

Åbningstider

man - søn

8:00 – 20:00
Åbent hele året

bottom of page